Home / Tag Archives: tranh hổ

Tag Archives: tranh hổ

Tranh Hổ trắng hay tranh Hổ Cam

Tranh hổ trắng hay tranh hổ cam

Mỗi lựa chọn tranh hổ đều thể hiện một phần cá tính của bạn, vậy ẩn chưa bên trong mỗi em hổ là gì? hãy chọn rồi cùng tra đáp án ở phía dưới nhé. Và đây là kết quả: Điểm chung là người thích tranh hổ đều can đảm, có khả năng ứng biến cao, khí phách hơn người, tài xét đoán, hùng biện đều vượt trội. Read More »