Home / Tag Archives: qua tan gia

Tag Archives: qua tan gia

Cảnh báo về 6 món quà Tân Gia KHÔNG NÊN TẶNG.

6 món quà tân gia không nên tặng

Tân gia là một dịp ý nghĩa, đặc biệt quan trọng của mọi gia đình (trong trường hợp mỗi người, chỉ có 1 căn nhà). Nó đánh dấu rằng, gia đình đã “An cư” và “Lạc nghiệp” sẽ là điều tất yếu sau này. Với một dịp ý nghĩa như thế, bạn có thể gây hiểu lầm cho gia chủ nếu tặng những món quà tân gia sau: Read More »