Home / Tag Archives: tranh in

Tag Archives: tranh in

Cảnh báo: tranh sơn dầu giả???

6 món quà tân gia không nên tặng

Tôi muốn kể cho bạn 2 câu chuyện hôm nay khi nói về Tranh sơn dầu giả: Chuyện của tôi. Trước đây, khi chưa biết gì về tranh sơn dầu giả, tôi cũng có dịp mua một bức tranh “nực cười”. Vậy nó “nực cười” ở chỗ nào? Read More »